Menu
penger lønn

Vi er blitt fattigere

Inntekten til nordmenn har falt i de siste 7 årene, og var i 2015 7 prosent lavere enn toppnivået i 2008.

Av Egil M Solberg | 10.03.2016 20:02:18

Norge har gått fra å være et middels rikt land i 1970 til å bli det rikeste OECD-landet på slutten av 2000-tallet.

Disponibel realinntekt per innbygger var i 2015 89 prosent høyere enn i 1990 og 180 prosent høyere enn i 1970.

Kjøpekraften av denne inntekten var om lag 80 prosent høyere enn i de europeiske OECD landene i 2014.

Inntekten har imidlertid falt i de siste 7 årene, og var i 2015 7 prosent lavere enn toppnivået i 2008.

Dette melder SSB.