Menu

Vestavind og Tysvær Bygdeblad øker mest

Lokalavisa for Sveio - Vestavind øker mest av lokalavisene på Haugalandet og i Sunnhordland. Det siste året har opplaget økt med 8 prosent. Tysvær Bygdeblad opplever også vekst og har økt med 4,4 prosent.

Av admin | 12.02.2007 11:05:26

Karmøybladet og lokalavisa for Vindafjord og Etne – Grannar – opplever også vekst, men begge har under én prosent økning i opplaget det siste året. Tallene fra Landslaget for Lokalaviser viser at distriktets største lokalavis – Sunnhordland – hadde 2,4 prosent nedgang i opplaget fra 2005 til 2006.

Av Magnus Berning | 12.02.2007 kl.11:0