Menu
Christiansenhuset
Christiansenhuset i Strandgaten i Haugesund er fredet. Foto: Guro Skjelstad©Riksantikvaren

– Verneverdige bygg forsvinner

Riksantikvaren ber norske kommuner om å ta bedre vare på bedehus, ungdomshus, skolestuer og avholdslosjer.

Av admin | 27.04.2015 05:05:00

Av fellesskapets bygninger er dette det vi har mistet mest av de siste årene, og forfallet skyter fart, mener Riksantikvaren.

Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og faglig rådgiver for Klima- og miljødepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken.