Menu
penger

Verdiene skapes her

Verdiskapningen her i landet skjer hovedsakelig på Vestlandet. Det viser ferske tall fra SSB.

Av admin | 11.10.2017 05:57:22

Kun fire av landets 19 fylker har en BNP per innbygger som er høyere enn landsgjennomsnittet.

Det er i Rogaland, Hordaland, Akershus og Oslo verdiskapningen skjer her i landet, viser tallene.

Lavest BNP per innbygger er det i Nord-Trøndelag og Oppland.