Menu

Verdens største anlegg for smolt

Det skal nå investeres 650 millioner kroner på Fitjar når verdens største anlegg for smolt nå bygges.

Av Egil M Solberg | 26.05.2017 06:45:38

I løpet av to år skal anlegget være klar ved Kjærelva i Fitjar kommune.

Anlegget har en årlig konsesjon på inntil 20 millioner smolt og vil være på 14000 m2.

Produksjon av smolt har vist seg å være svært bra i bekjempelsen av lakselus. Ved å la fisken bli større før den settes i sjøen blir laksen mer motstandsdyktig.

– En stor del av arbeidet vårt går på å få fisken fram til slakt før lusen kommer. Vi ser at hvis vi setter stor smolt på 500 gram i sjøen, får vi fisken fram til slakt uten å avluse den – eller med én avlusning, sier daglig leder Willy Berglund ved Sjøtroll Havbruk til iLaks.

Produksjonen ved anlegget vil imidlertid starte allerede i mai 2018, skriver Fitjarposten.