Menu
fiske
Arkivbilde

– Verden skriker etter norsk fisk

Sjømateksporten er mer enn doblet på 10 år. Eksportverdien av norsk sjømat i 2016 endte ifølge regjeringen på rekordhøye 91,64 milliarder kroner.

Av Egil M Solberg | 04.01.2017 09:59:47

– Aldri før har vi eksporter for mer og det er ingen grunn til å tro at etterspørselen vil bli noe mindre i år etter at forholdet til Kina nå er normalisert. Høye priser gjør at både fiskere og oppdrettere får godt betalt. Det er stor fremtidsoptimisme langs kysten, sier fiskeriminister Per Sandberg (FrP).

Sjømatveksten er drevet av verdiøkning. Etterspørselen og prisene er høye, mens eksportvolumet har gått ned.

– Verden skriker etter norsk fisk. Etterspørselen etter sjømat fra Norge øker mer enn sjømatnæringen klarer å levere. Regjeringen legger nå til rette for vekst i oppdrettsnæringen. Jeg er også opptatt av å få økt verdiskaping på torsk og annen villfisk, sier fiskeriminister Sandberg.