Menu

Venter fall i investeringene

Investeringene innen olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning vil falle kraftigere i år enn tidligere anslått.

Av admin | 25.02.2016 10:21:14

Dette viser nye tall fra SSB.

De samlede investeringene for 2016 anslås nå til 214,4 mrd. kroner, 9 prosent lavere enn tilsvarende tall i fjor.