Menu

Vekst og stabilitet

Skudenes & Aakra Sparebank kommer i 2015 ut med et resultat etter skatt på 48,9 millioner kroner. Banken kan samtidig vise til vekst både på utlån og innskudd.

Av Egil M Solberg | 23.02.2016 13:59:43

Banken hadde høy aktivitet gjennom hele året, og forvaltningskapitalen passerte 7 Mrd. kr. i 2015.

– 2015 var preget av historisk lave rentenivåer og hard konkurranse mellom bankene, opplyser banksjef Alf Inge Flokketvedt.

Utlånsveksten var på 7,8 % og innskuddsveksten var på 7,6 %. Banken har i tillegg boliglån for ca 1,1 Mrd. kr. i boligkredittselskapet Verd Boligkreditt AS.

– Banken tar den høye aktiviteten og den gode veksten som et tegn på at vi klarer å hevde oss godt i konkurransen om privatkundene og små og mellomstore bedrifter, skriver Flokketvedt i en pressemelding.

Resultatet for 2015 etter skatt ble 48,9 Millioner kr (54,8 Mill kr i 2014).

– Årsakene til at resultatet i 2015 er noe redusert i forhold til fjoråret er hovedsakelig på grunn av unormale kostnadsreduksjoner knyttet til pensjon i 2014, understreker banksjefen.