Menu
olje og penger

Vekst i oljeinvesteringene i 2018

Investeringene innen næringene rørtransport og utvinning av olje og gass øker med 7,1 % i 2018.

Av Egil M Solberg | 23.02.2018 07:36:50

Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene innen næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 160 milliarder kroner for 2018. Dette er 7,1 prosent høyere enn sammenlignbare tall for 2017.

De endelige investeringene innen næringene rørtransport og utvinning av olje- og gass utgjorde 148,8 milliarder kroner i 2017. Det er en nedgang på 15,7 milliarder kroner, eller 9,5 prosent, sammenlignet med 2016 og skyldes hovedsakelig lavere investeringer innen kategoriene felt i drift, landvirksomhet og nedstengning og fjerning.

2017 er det tredje året på rad med fallende investeringer. Fallende oljepris og høyt kostnadsnivå senket lønnsomheten i næringen markant.

Nå peker pilene oppover igjen. Dette melder SSB.