Menu
Ryvarden Foto: Daniel Niazi

Veien er åpen til Ryvarden fyr

Grunneier Odd Eivind Knutsen stengte vegen til Ryvarden kulturfyr i Sveio for kjøring på bakgrunn av en uenighet med Sveio kommune. Nå er veien åpen igjen.

Av Egil M Solberg | 27.01.2017 11:58:58

Det var 14. januar at grunneieren varslet stenging av veien. Dette ble ifølge advokat Thor Harald Eike fulgt opp med handling påfølgende uke.

– Hendelsen har skapt usikkerhet om status i forhold til ferdsel til/fra fyret blant turgåere og andre brukere av fyret, ikke minst leietakere som har planlagt arrangementer i fyrets kafe-/selskapslokaler fremover, skriver Eike i en pressemelding.

I går, torsdag kom Sunnhordland tingrett med kjennelse i saken.

– Her fremkommer det at Knutsen ble pålagt å fjerne hengelåsen han hadde montert på porten og avstå fra slike og andre stengselstiltak inntil det foreligger en rettskraftig avgjørelse i hovedsaken, skriver advokaten.

Knutsen har etter det advokaten erfarer lojalt etterkommet kjennelsen og normal adkomst er følgelig nå gjenopprettet.

– Det er vårt håp at saken etter hvert kan finne en minnelig avklaring, til beste for alle parter, avslutter advokaten.