Menu
Rogfast

Vedtar trolig Rogfast

Flertallet i fylkesutvalget går i dag trolig inn for å vedta finansieringen av Rogfast. Det betyr i utgangspunktet bompengetakster på 355 kroner per passering for personbiler.

Av admin | 23.06.2015 06:40:25

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen har imidlertid sagt at dersom Frp på Stortinget får flertall for sin veireform, vil staten ta mer av rentekostnadene og bompasseringene kan komme ned mot 200 kroner.

Uten å vite om det blir slik er fylkespolitikerne i dag nødt til å si ja eller nei for at prosjektet ikke skal stanse opp.