Menu
penger lønn

Varsler renteøkning

En renteøkning kan komme tidligere enn sentralbanken anslo i juni. Foreløpig holdes styringsrenta uendret på 0,5 %.

Av Egil M Solberg | 21.09.2017 11:17:11

Norges Bank antyder nå at renten kommer til å krype forsiktig oppover noe tidligere enn anslått i forrige pengepolitiske rapport i juni.

Det kan bety at styringsrenten settes opp et hakk i tredje kvartal av 2019, mot bankens prognose i juni om mulig renteøkning i fjerde kvartal 2019.

Styringsrenten har vært holdt på 0,5 prosent siden mars i fjor. En serie rentekutt fulgte i kjølvannet av oljeprissjokket som rammet norsk økonomi i 2014.