Menu

Varmen fører til mer lus på laksen

De tørre vassdragene på Vestlandet fører til at sjøauren og villaksen får på seg mer lus i havet, ifølge Havforskingsinstituttet. Tørre lakseelver gjør at laksen blir stående i havet.

Av admin | 08.07.2014 10:00:10

– Sjøauren som skal opp i elvene for å gyte kan bli gående i fjordene og elvemunningene i flere uker lenger enn normalt. Dersom det er mye lakselus fra før, vil fisken bli hardere rammet av lus, sier seniorforsker ved Havforskingsinstituttet, Pål Arne Bjørn.

Det samme kan skje med villaksen, selv om det er sjøauren som er hardest rammet av lakselus, ifølge seniorforskaren. (NRK)

Av Veronica Rona Thomassen | 08.07.2014 kl.09:59