Menu

Vant fram mot Naturvernforbundet

Åtte grunneiere i Sauda har vunnet fram mot Naturvernforbundet i lagmannsretten. Forbundet ville stanse bygging av tre kilometer skogsveg, fordi de mente grunneierne ville legge til rette for hytteutbygging i området.

Av admin | 04.12.2008 07:18:49

Men etter at grunneierne tapte i tingretten og førstegangsbehandling i lagmannsretten, får de nå likevel lov til å bygge vegen, melder NRK.

Av Lisa Lien | 04.12.2008 kl.07:1