Menu

Vannscooterkjøring ut på høring

Karmøy kommune sender nå på høring forslag til forskrift om unntak fra forbud mot bruk av vannscootere og lignende fartøyer. Det er kystområdene ved Haugesund Lufthavn Karmøy som nå skal vurderes for vannscooterkjøring.

Av admin | 19.02.2007 11:15:11

Høringen skal blant annet gjøres for å unngå uheldige forstyrrelser av dyre- og plantelivet, fastboende og hytteeiere.

Av Magnus Berning | 19.02.2007 kl.11:1