Menu
vannscooter

Vannscooterforskriften er opphevet

Vannscootere sidestilles nå med fritidsbåter etter at vannscooterforskriften onsdag ble opphevet med umiddelbar virkning.

Av Egil M Solberg | 18.05.2017 20:56:03

Stortingsrepresentant Svein Harberg (H) fra Aust-Agder bekreftet onsdag at vannscooterforskriften oppheves med umiddelbar virkning, ifølge Fædrelandsvennen.

Når forskriften er opphevet vil det være opp til hver enkelt kommune å regulere bruken av vannscooter med hjemmel i motorferdselsloven, den sentrale fartsforskriften og havne- og farvannsloven.

Norge vil dermed få et av de mest liberale regelverkene i Europa.