Menu

Vannmåling på SMS

I 2016 vil eiere av eiendom i Haugesund kommunen kunne motta SMS varsel om avlesning av vannmåleren. Torsdag ettermiddag og kveld skal alle huseiere motta en slik SMS.

Av Egil M Solberg | 25.10.2016 13:36:10

Det trengs ingen kode. Det eneste huseier må sjekke er at målernummeret i SMS varselet stemmer med målernummeret på vannmåleren.

Dere kan lese mer om vannmåleravlesning på www.haugesund.no/vannmaler.