Menu

Vannmagasinene minker og strømprisene øker

Ved utgangen av uke 52 var fyllingsgraden i norske vannmagasin 67,6 %. Gjennom uke minket fyllingsgraden med 2,8 prosentenheter mot 3,3 prosenheter uken før. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2007 var 71,6 %.

Av admin | 30.12.2009 14:18:13


Strømprisene øker i vinterkulden.

Høyestet magasinfylling hadde Vest-Norge med 71,0 prosent.

Fordelaktige kraftpriser i Sør-Norge
Det er rekorhøye priser på strøm i Midt- og Nord-Norge. Prisen økte fra 34,4 øre til 65,7 øre/kWh i forrige uke. I Sør-Norge økte prisen med 2,3 øre til 33,2 øre/kWh.

Det ligger nå snø ned til havnivået over hele landet. I løpet av sist uke har det kommet mest snø i Sør-Norge, melder NVE.