Menu

Vann som normalt på Røvær

Røvær vannverk er nå i normal drift etter 5 ukers driftsstans.

Av Egil M Solberg | 07.12.2017 13:26:13

På grunn av uønsket vekst av blågrønnalger har vannkilden blitt tappet ned og rengjort, samt at det har blitt utført tiltak på damanlegget for å bedre vannutskiftingen i vannkilden, melder Haugesund kommune.

Vannverket har hatt to ukers prøveproduksjon og analyser av vannprøver viser gode resultat.

Vannkilden vil bli særlig overvåket med hensyn på alger i fremtiden.

Selv om vannforsyningen nå er normalisert, er vannstanden i vannkilden lav og vi ber om at det ikke sløses med vann, skriver kommunen.