Menu

Overvåker de hemmelige tjenester

Tidligere stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal (FrP) fra Karmøy ble av Stortinget fredag enstemmig gjenoppnevnt som medlem av stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenester (EOS-utvalget).

Av Egil M Solberg | 17.06.2016 22:00:33

Vaksdal ble første gang utnevnt da han overtok plassen etter sin partifelle Hans J. Røsjorde som ble utnevnt til statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet ved regjeringsskiftet i 2013. Vaksdal er nå valgt for nye fem år.

– Jeg er svært tilfreds med at jeg har fått fornyet tillit og gleder meg til å fortsette arbeidet i dette viktige utvalget, sier Vaksdal i en kommentar.

– Læringskurven var bratt, men arbeidet i utvalget har vært veldig interessant og spennende. Terrorfare, radikalisering og uro flere steder i verden medfører større utfordringer for våre hemmelige tjenester og det er derfor viktigere enn noen gang å kontrollere at tjenestene holder seg innenfor lovens rammer og at det ikke begås urett mot noen, avslutter Vaksdal.