Menu
Karmøy Rådhus

Utvikler barnevernet i Karmøy

Karmøy barnevern skal bli forsøkskommune i en ny ansvarsdeling mellom stat og kommune.

Av Egil M Solberg | 18.11.2015 10:48:01

Regjeringen ønsker å endre ansvaret på barnevernområdet fra mindre grad av statlig ansvar til at kommunene får større ansvar på dette området, gjennom «Forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet», et 4-årig forsøksprosjekt.

Rådmannen anbefaler at Karmøy kommune skal søke om å bli forsøkskommune i denne
forsøksordningen. Karmøy kommune ønsker på denne måten aktivt å være med og utvikle barnevernet i en ny nasjonal ansvarsordning.

Les mer om saken på kommunens nettsider…