Menu

Utvidelse av aluminumskapasitet på vent

Det skal ikke tas noen beslutninger om større utvidelser av aluminiumskapasitet i Hydro før bygging av ny elektrolysehall, et såkalt K6, på Håvik i Karmøy har fått sin avklaring, det sier konsernsjef Eivind Reiten til havis.no.

Av admin | 04.06.2008 08:26:29

Konsernsjefen satser på en beslutning om bygging  innen utgangen av dette kalenderåret, da han mener det ikke kan gå mer tid med usikkerhet.

– Men fortsatt er investeringen på Karmøy vår neste store satsing etter utbyggingen i Qatar, som vi er godt i gang med, sier Reiten til havis.no.

Publisert av Lisa Lien | 04.06.2008 kl.08:2