Menu
olje
Arkivbilde: statoil

Utslippene øker

Klimagassutslippene fra de kvotepliktige norske virksomhetene øker for andre år på rad.

Av admin | 12.05.2016 06:05:01

– Olje- og gassektoren har nå de høyeste klimagassutslippene siden 2008, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Klimagassutslipp påvirker atmosfærens evne til å holde på varmen (drivhuseffekten) og dermed klodens klima. Eksempler på slike gasser er karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O).

Mye av den CO2 som er tilført atmosfæren, kommer fra kull, olje og gass, ofte beskrevet som fossilt brensel fordi dette råstoffet har ligget bortgjemt i bakken i millioner av år.