Menu

Utsira kommer dårlig ut

Utsira brukte 30.205 kroner per innbygger på kommuneadministrasjon. Det gjør at kommunen nå kommer på jumboplass i en ny landsoversikt. Både Karmøy og Haugesund kommer godt ut av undersøkelsen.

Av Egil M Solberg | 09.08.2016 14:30:29

Ingen kommune bruker mer i administrasjonsutgifter enn Utsira, viser NHO sitt kommunebarometer.

– Vi får som oftest topp- eller på bunnrangering. Det blir sjeldent midt-på-treet-plassering, sier Tor Erling Skare, fungerende ordfører på Utsira, til Dagens Næringsliv.

Øykommunen er med sine 209 innbyggere, landets minste kommune målt i folketall.

– Det er typisk at små kommuner har større administrasjonsutgifter per innbygger enn store kommuner, sier Lars-Erik Borge, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi på NTNU til DN.

(Kommunene i Rogaland):

Rangering Kommune Kroner Rangering i landet
3 Karmøy 2.508 10
7 Haugesund 3.099 47
14 Tysvær 4.378 188
15 Vindafjord 4.424 192
16 Bokn 4.756 207
18 Sauda 5.266 234
26 Utsira 30.205 428
Landsgjennomsnitt 3.544