Menu

Utsira får 100.000 kroner

Utsira får 100.000 kroner i økomidler fra staten. Landbruks- og matdepartementet og Kommunaldepartementet deler ut i alt 20 millioner kroner til formålet fordelt på kommuner i hele landet.

Av admin | 04.06.2008 12:17:01

Med disse midlene skal kommunene bidra til å øke produksjonen og forbruket av økologisk mat. Målet er å øke forbruket av økologiske matvarer i en eller flere av kommunens egne virksomheter som kantiner, omsorgsinstitusjoner, skoler eller barnehager.

Rogaland fikk totalt 1,4 millioner kroner. 1,3 millioner blir fordelt mellom Stavanger og Sandnes, mens Utsira får 100.000 kroner.

Av Helge Bro Matland | 04.06.2008 kl.12:1