Menu
Rådhuset i Haugesund kommune. FOTO: E Solberg

Utsetter Karmsundgata igjen

Det er nå krangel mellom politikere og Statens vegvesen om hvor mange sykkel- og gangbroer det skal være rundt krysset Karmsundgata - Storesundgata. Dermed blir hele prosjektet utsatt - igjen.

Av Egil M Solberg | 29.11.2016 01:16:04

I reguleringsplanen for Karmsundgata sør, som ble vedtatt i bystyret i Haugesund i september, åpner kommunen for at det på sikt kan bygges gang- og sykkelbro på alle fire sider av krysset, skriver Haugesunds Avis.

– Nå klager Statens Vegvesen på formelt grunnlag, sier Ivar Thorkildsen, som er seksjonsleder plan og forvaltning i Statens vegvesen i Haugesund.

Det viser seg nemlig at kommunens kryssendinger vil kreve en ny regulering og høring for området, skriver avisa.

Det kan dermed gå et halvt år før en eventuell omregulering vil være klar. Dermed blir utvidelsen av Karmsundgata utsatt igjen.