Menu
FOTO: Avaldsnesprosjektet

Utgravinger på Avaldsnes

Torsdag denne uken starter de arkeologiske utgravingene av middelalderruinene på Avaldsnes opp igjen.

Av Egil M Solberg | 06.06.2017 09:02:05

Det var sommeren 2012 at Kongsgårdprosjektet helt uventet fant velbevarte murer av middelalderens kongsgård på Avaldsnes.

– Plasseringen ytterst på platået sør for kirken, gjør at vi tror dette er underetasjen i selveste kongshallen. Hallen er reist en gang mellom 1250 – 1350, trolig av Håkon Håkonsson som bygget Olavskirken, eller Håkon V Magnusson som gjorde Olavskirken til en av fire kollegiatkirker i Norge, sier leder for Avaldsnesprosjektet Marit Synnøve Vea.

Dette er den fjerde kongsgården fra middelalderen som er funnet i Norge. De andre ligger i Bergen, Oslo og Tønsberg.

Ruinen ble funnet et par uker før Kongsgårdprosjektet avsluttet sine undersøkelser.

– Dette var et sensasjonelt funn som krevde ny behandling hos Riksantikvaren. Det ble derfor bare gravet nok til å få oversikt over størrelse, form og alder på den ukjente ruinen. Deretter ble murene dekket med jord inntil en vitenskapelig utgravning kunne settes i gang, forklarer Vea.

I desember 2016 bevilget staten 5.4 mill. til utgraving av middelalderruinen. Dermed var prosjektet fullfinansiert.

Kongsgårdprosjektet vil fortsette utgravingene fram til 15. september.