Menu
Vindkraft

Utfordringer for SKL

2015 var et utfordrende år for kraftselskapet SKL som kom ut med et resultatet 72 millioner kroner lavere enn året før.

Av Egil M Solberg | 29.02.2016 18:34:23

Etter en årsomsetning på 745,7 millioner fikk konsernet Sunnhordland kraftlag (SKL) i 2015 et resultat etter skatt på 51 millioner kroner.

Konsernresultatet samlet er svekket i forhold til 2014, og endringen skriver seg særlig fra mindre produksjon, og lavere kraftpris.

Selskapet hadde i 2015 også store kostnader knytt til «ikke levert energi».