Menu
edda flora

Utflagging ut arbeidsplasser

Det kan bli opp til 40 oppsigelser når Østensjø Rederi nå flagger ut tre av sine fartøy. Dette vil gi selskapet lavere lønnskostnader.

Av Egil M Solberg | 12.05.2016 21:39:30

Nå omregistreres konstruksjonsskipene «Edda Fauna», «Edda Flora» og «Edda Fonn» fra NOR-registrerte (Norsk Ordinært Skipsregister) til NIS-registeret (Norsk Internasjonalt Skipsregister).

Forskjellen på de to registrene er ifølge hnytt blant annet at NOR-registeret stiller krav til norske lønns- og arbeidsvilkår for samtlige om bord, mens NIS-registrering omfatter krav om slike vilkår for minimum 12 av mannskapet, hvorav to opplæringsstillinger.