Menu

Utflagging ut arbeidsplasser

Det kan bli opp til 40 oppsigelser når Østensjø Rederi nå flagger ut tre av sine fartøy. Dette vil gi selskapet lavere lønnskostnader.

Av Egil M Solberg | 12.05.2016 21:39:30

Nå omregistreres konstruksjonsskipene «Edda Fauna», «Edda Flora» og «Edda Fonn» fra NOR-registrerte (Norsk Ordinært Skipsregister) til NIS-registeret (Norsk Internasjonalt Skipsregister).

Forskjellen på de to registrene er ifølge hnytt blant annet at NOR-registeret stiller krav til norske lønns- og arbeidsvilkår for samtlige om bord, mens NIS-registrering omfatter krav om slike vilkår for minimum 12 av mannskapet, hvorav to opplæringsstillinger.