Menu

– Utfallet gitt på forhånd

Industrivernpersonellet gjennomførte en meget hurtig og kompetent innsats etter arbeidsulykka på Kværner Stord lørdag 7. mars, men utfallet var gitt på forhånd og det var ingenting noen kunne gjøre.

Av Egil M Solberg | 12.03.2015 14:16:40

Kværner Stord opplevde det verst tenkelige da de hadde en arbeidsulykke med fatale konsekvenser lørdag 7. mars. Kværner ASA har nedsatt en granskingskommisjon som jobber med å finne ut hva som skjedde.

Så langt er det konkludert med at industrivernpersonellet gjennomførte en meget hurtig og kompetent innsats.

– Fokus for industrivernet i etterkant har vært å følge opp våre involverte mannskaper tett, og vi hadde samling med disse tirsdag. Alle er selvsagt preget av hendelsen, men ser så langt ut til å takle dette på en profesjonell måte, forteller industrivernleder Alf Strand til nso.no.