Menu

Utestedene vil måtte stenge senest klokken 02

Politidirektør Ingrid Killengren ønsker innskjerping i skjenketidene, det gjør også landets politimestre og et flertall av norske kommuner. - Det går mot stengetid klokken 02 på nattklubbene, sier politistasjonssjef Jørn Schjelderup i Haugesund.

Av admin | 19.01.2010 23:28:50

HØR LYDFIL: GÅR MOT INNSKJERPING AV SKJENKETIDER
– Det er ingen hemmelighet at vi ønsker at ordningen blir innført, sier Schjelderup til Radio Haugaland.

   
   Illustrasjonsbilde

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som står bak et høringsutkast om en landsomfattende maksimalåpningstid klokken 02.

Haugesund er en av bare fem kommuner som har gått mot forslaget, med den begrunnelse at kommunene selv må få bestemme åpningstidene.

Politimestrene i landet, og nå også Politidirektøren, er alle enige om å gå inn for forslaget. Blant annet vises det til kraftig reduksjon i voldstallene i Trondheim etter at ordningen ble prøvd ut der.

Et stort flertall av kommunene her i landet går også inn for forslaget.

Også i Haugesund antyder politiet at volden kan ha gått ned etter reduksjonen i åpningstidene.

Det er nattklubbene i Haugesund som vil bli rammet hardest av den nye bestemmelsen.

I Haugesund har de i dag åpent til klokken 03. Blir den nye ordningen innført vil det kunne føre til at åpningstidene på nattklubbene bare blir en halvtime lengre enn på pubene som i dag stenger dørene klokken 01.30.

– Det er ingen hemmelighet at vi ønsker at ordningen blir innført og at skjenketidene reduseres også i Haugesund, sier politistasjonssjef Jørn Schjelderup ved Haugesund politistasjon.

Politikerne i Haugesund har tidligere signalisert at de ikke ønsker at alle stenger samtidig, noe som fører til store folkeansamlinger. Resultatet kan derfor bli at også pubene må stenge tidligere.

Av Egil M Solberg | 19.01.2010 kl.23:2