Menu

Utestedene blir straffet med prikker

Det er nå utarbeidet regler ved brudd på bestemmelsene i alkoholloven for Haugesund kommune. Ulike brudd på reglementet straffes med ulikt antall prikker skriver Haugesunds avis.

Av admin | 06.07.2012 13:33:25

Åtte prikkbelastninger gir inndragning av bevilling i to uker, ni prikkbelastninger gir 3 uker, mens ti prikkbelastninger gir inndragning av bevilling i fire uker.

Av Tomas Johannessen | 06.07.2012 kl.13:33