Menu
Ole Bernt Thorbjørnsen. Rådmann i Haugesund kommune. FOTO: E Solberg
Rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen i Haugesund kommune. FOTO: E Solberg

Ute av ROBEK-listen fra 2019

Det blir tøffe tak i Haugesund-økonomien de neste årene. Rådmannen har nå lagt frem en plan som skal ta kommunen ut av ROBEK-listen fra 2019. Det innebærer nedbemanning og oppsigelser.

Av Egil M Solberg | 24.10.2015 12:06:38

I budsjettforslaget er det foreslått at kommunen reduserer utgiftene med cirka 24 millioner kroner i 2016.

Det blir blant annet ytterligere kutt innen helse og omsorg, oppvekst, teknisk, administrasjon og diverse tilskudd.

Eiendomsskatten opprettholdes med en generell skattesats på 4,9 promille, samt en differensiering av satsene for boliger og fritidseiendommer på 2,7 promille.

– I denne omstillingen vil nedbemanning/oppsigelser og naturlig avgang være et helt nødvendig virkemiddel og det betyr at det må bli færre årsverk i kommunen, skriver rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen i en redegjørelse.