Menu

Utbrudd av magesyke på hotell i Tyrkia

Flere skandinaviske barn ble innlagt på sykehus i Alanya i Tyrkia med diaré og oppkast i slutten av juli. Alle barna bodde på det samme hotellet, og ti av barna var norske. Det er også meldt om sykdomstilfeller etter hjemkomst til Norge.

Av admin | 07.08.2013 13:14:12

Gjennom turoperatøren Star Tour informerer nå Folkehelseinstituttet alle som har vært på hotellet i siste uken av juli om funnet og gir råd om smitteforebyggende tiltak.

– På bakgrunn av bakteriefunnene er det grunn til å anta at utbruddet på hotellet er forårsaket av Shigella, sier Line Vold, seniorrådgiver ved avdeling for infeksjonsovervåkning ved Folkehelseinstituttet.

Årsaken til utbruddet er fortsatt ukjent. Den påviste bakterien er resistent mot noen typer av antibiotika.

Av Egil M Solberg | 07.08.2013 kl.13:14