Menu

Usikre utsikter på Vestlandet

Bedriftene på Vestlandet er forsiktige optimister, men usikkerheten er stor i arbeidsmarkedet. I går la Sparebanken Vest frem sin Vestlandsindeks.

Av admin | 23.05.2014 05:55:50

Blant de 750 bedriftslederne som er spurt, svarer ti prosent at de har nedbemannet de siste tre månedene. Ytterligere seks prosent kommer til å gjøre det snart.

Banken er likevel usikker på om dette er starten på et varig svakere arbeidsmarked, skriver Bergens Tidende.

Kostnadskutt i Statoil som gir følger for andre bedrifter pekes på som en viktig årsak til nedbemanningene.

Av Rolf Helge Tveit | 23.05.2014 kl.05:55