Menu

– Urettferdig for Haugesund

Einar Endresen mener skjevfordeling av personellressursene i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt bidrar til den økende volden i Haugesund.

Av admin | 01.02.2007 08:16:07

Endresen, plasstillitsvalgt for Haugesund politistasjon, går hardt ut i debatten om den uheldige voldstendensen i Haugesund sentrum. – For det første vil jeg påpeke at hele politidistriktet har for få stillinger, både til å forebygge og etterforske mengden voldssaker som blir anmeldt. Hele distriktet må derfor tilføres stillinger for å holde tritt med utviklingen. For det andre vil jeg påpeke at de knappe personellressursene er svært skjevfordelt, og da i kraftig disfavør av Haugesund politistasjon, sier Endresen til Haugesunds Avis. Han viser til at politistasjonen har i underkant av 6.000 straffesaker per år, mens Karmøy og Stord har ca. 1.300 hver. – Sagt på en annen måte: Haugesund har fire ganger så høy kriminalitet som både Karmøy og Stord, men bare den dobbelte bemanningen.

Av Magnus Berning | 01.02.2007 kl.08:1