Menu
Illustrasjon: PDS Protek

Urealistiske byggeplaner

PDS protek har utarbeidet planer for utbygging av området Førland-Saltveit i Haugesund. Men verken ordfører, varaordfører eller planfolk i Haugesund kommune har tro på prosjektet.

Av Egil M Solberg | 23.10.2017 13:35:16

– Vi oppfordrer administrasjonen og politikerne i Haugesund til å støtte initiativet. Foreløpig har vi ikke bedt om oppstartsmøte med administrasjonen i kommunen. Da ville vi fått nei, fordi dette strider med kommune- og regionalplaner.

– Nå har vi lagt fram skissene for media og en del politikere, for at det kan modnes i befolkningen og politikerne, avdelingsleder i PDS Protek, Glenn Kolberg til Haugesunds avis.

Fagansvarlig i kommunens planavdeling Camilla Hovland forklarer hvorfor dette blir vanskelig.

– Dette er i direkte motstrid med kommunens vedtatte byutviklingsstrategi fra 2015 – en strategi som er i tråd med statlige forventninger til planlegging i Norge i dag.

– Haugesund valgte å styrke sin rolle som regionsby, ved å faktisk bygge by, altså ved fortetting innenfra og ut, svarer Hovland til avisa.