Menu

Ungdomsledigheten ned med 14 %

Det har vært en markant nedgang i ungdomsledigheten i fylket den siste meneden. I alt har 292 personer kommet seg ut i jobb i mai måned, noe som gir en reduksjon i ungdomsledigheten på hele 14 %.

Av admin | 30.05.2010 22:17:48

HØR LYDFIL: UNGDOMSLEDIGHETEN NED MED 14 %
– Vi skal først se på tallene fra juni, før vi slår fast at dette har vært en suksess, men dette seg meget bra ut, sier direktør Truls Nordahl i NAV Rogaland.

– Årsaken til den markante nedgangen kan være tiltakene som er gjort, sammen med et generelt bedre arbeidsmarked, sier direktør Truls Nordahl i NAV Rogaland.

NAV har satt i gang en rekke tiltak sammen med Haugesund kommune for å få ned ungdomsledigheten. Nå kan det se ut som om initiativet har gitt resultater.

– Vi skal først se på tallene fra juni, før vi slår fast at dette har vært en suksess, men dette seg meget bra ut, sier Nordahl.

Av Egil M Solberg | 30.05.2010 kl.22:18