Menu
skolebarn

Ungdommen nå til dags

De unge som vokser opp på Haugalandet i dag er både smartere og oppfører seg bedre enn tidligere generasjoner. Men de har oftere psykiske problemer.

Av Egil M Solberg | 19.05.2016 19:57:16

De unge som vokser opp i dag drikker mindre, svært få røyker og gjennomsnittet er flinkere på skolen.

Det er undersøkelsen Ung-data som viser den positive utviklingen. Undersøkelsen er gjort ved hjelp av lokale spørre-skjemaundersøkelser blant elever på ungdomsskoletrinnet.

– Hovedtrekkene viser at det er mindre rus, skulking og adferdsproblemer. Men de sliter mer psykisk og det virker som det har å gjøre med hvordan de opplever press i hverdagen, sier Egil Sandgren i Haugesund kommune til hnytt.