Menu

Ungdommen betaler ikke bompenger på Karmøy

Det har den senere tiden vært en stor økning av krav mot ungdom som ikke kan gjøre opp bompengekravene sine. Sakene havner stadig oftere hos politiet.

Av admin | 03.07.2012 10:31:33

En stor del av oppgaveporteføljen til namsmennene i lensmannsdistriktene er såkalte utleggsforretninger. Gjennom utleggsforretninger får kreditorer pant i eiendeler
tilhørende skyldnere som ikke kan gjøre opp for seg.

Karmøy lensmannskontor opplyser at de ser en stor økning av krav mot særlig ungdom som ikke kan gjøre opp bompengekrav.

– Dette har nok sammenheng med manglende bompengebrikke, manglende forskuddsbetaling, stor tetthet av bompengestasjoner og et ”ungdommelig kjøremønster” som medfører mange passeringer, opplyser politimester Kaare Songstad.

Av Egil M Solberg | 03.07.2012 kl.10:31