Menu
domstol konfliktråd

Ung bråkmaker dømt

En 22 år gammel mann fra Karmøy er dømt for gjentatte ordensforstyrrelse på byen. Han har også fremsatt trusler og kjørt bil i narkorus.

Av Egil M Solberg | 14.04.2015 04:07:02

Til tross for sin unge alder har karmøymannen vært i politiets arrest en rekke ganger de siste årene og vært involvert i mange ordensforstyrrelser på Indre kai i Haugesund.

Forholdene han er dømt for gjelder både ordensforstyrrelser, han har motsatt seg arrest, kommet med grove trusler og ukvemsord mot politiet og andre. Han har nektet å følge politiets pålegg om å forlate sentrum, og en gang slo han i bardisken og truet betjeningen som ikke ville servere han alkohol.

Gjentatte ganger er han også tatt for bruk og besittelse av blant annet hasj og amfetamin. Samt at han er tatt for kjøring av bil under påvirkning av narkotika og senere kjøring uten førerkort.

For dette må han nå sone 90 dager i fengsel og betale en bot på 20.000 kroner. Han er også fradømt førerretten for alltid.