Menu

Umoe gruppen har konsolidet

Umoe gruppen har konsolidert hovedtyngden av sine virksomheter og investeringer i Umoe Industri AS. Det gjelder bl.a. Umoe Schat-Harding AS og Umoe Eiendom AS. Umoe Shipping and Energy AS vil kontrollere shipping-virksomhet.

Av admin | 23.12.2008 16:25:38

For å gjennomføre konsolideringen, er egenkapitalen i Umoe Industri AS blittstyrket med ca 800 millioner kroner, hvorav ca 264 millioner kroner gjennom en kontantemisjon. Dessuten er Umoe-gruppens investeringer i selskaper som Kverneland ASA, Intex Resources ASA og en andel av Umoe BioEnergy ASA solgt til Umoe industri AS med
oppgjør aksjer i selskapet.

Etter konsolideringen har Umoe industri AS en egenkapitalandel på 20 % og medregnet ansvarlige lån 25 %. 

– Dette medfører at Umoe Industri AS står godt rustet til a møte fremtiden. Selskapet er i dag en stor virksomhet med ca 6 milliard i omsettning og over 7,000 ansatte.

Umoe Industri AS vil heretter bestå av gruppens eksisterende industrielle virksomheter, dvs. Umoe Catering AS, Umoe IKT AS, Sønnico Installasjon AS, Umoe Schat-Harding AS, Umoe Mandal AS, Umoe Alu Services AS og Umoe Eiendom AS, samt Umoe gruppens eierinteresser i bl.a. Crew Gold, Kverneland ASA og Intex Resources ASA.

Umoe Shipping and Energy AS vil fortsatt kontrollere shippingrelatert virksomhet
hovedsakelig LNG, mens Umoe Invest AS vil kontrollere enkelte finansielle investeringer samt majoriteten av Umoe gruppens betydelige investeringer i bioetanol i Brasil gjennom Umoe BioEnergy ASA.

I forbindelse med transaksjonen blir 19% av Umoe BioEnergy ASA overført til Umoe Industri AS, de resterende 67% blir intill videre værende i Umoe Invest AS.

– På sikt er planen at all virksomhet, foruten shipping, skal samles i Umoe Industri AS, heter det i en børsmelding.

Egil Kr. Solberg | 23.12.2008 kl.16:1