Menu

Ulovlig nattarbeid på Statfjord A?

Petroleumstilsynet gransker om oljeutslippet på Statfjord A-plattformen lørdag 24. mai skjedde under ulovlig nattarbeid. StatoilHydro hadde ikke løyve til å gjennomføre dette arbeidet om natten, hevder Fellesforbundets Øyvind Hopland.

Av admin | 02.06.2008 14:23:50

165 personer ble evakuerte etter oljeutslippet og situasjonen ble sett på som både alvorlig og uoversiktlig, skriver VG i dag.

Publisert av Helge Bro Matland | 02.06.2008 kl.14:2