Menu
bomstasjon

Ulik bompris

Vegdirektoratet anbefaler regjeringen å innføre forskjellige priser avhengig av biltype i landets bompengestasjoner.

Av admin | 08.04.2016 06:14:31

De mener det må skilles mellom nullutslippsbiler, ladbare hybridbiler, dieselbiler og andre personbiler når bompengetakstene skal fastsettes, skriver Dagsavisen.

Direktoratet mener miljødifferensierte bompenger kan realiseres allerede i løpet av neste år.