Menu

Uke 2: Sørvest-Norge hadde laveste kraftpris

Fra uke 2 er Sør-Norge splittet opp i to markedsområder, Sørøst-Norge og Sørvest-Norge. Sørøst-Norge hadde den høyeste strømpris i timene med prisforskjeller, og det var høy overføring av kraft frå Sørvest- til Sørøst-Norge hele uka.

Av admin | 22.01.2010 11:40:15


Etter den første uka i 2010 med to prisområder på strøm i Sør-Norge, kom Sørvest-Norge
prismessig best ut. (Foto: Statnett)

Ved å splitte Sør-Norge opp i to markedsområder sikres en bedre drift av det samlede kraftsystem. I følge Statnett vil dette vedvare til det er etablert større overføringskapasitet over Oslofjorden. Statnett har startet planleggingen av denne kapasitetsøkningen.

I den første uka med den ny markedsinndelingen var det prisforskjeller mellom Sørøst- og Sørvest-Norge i 75 prosent av timene. Snittprisen var 41 øre/kWh i Sørøst-Norge og 39 øre/kWh i Sørvest-Norge. Prisene i disse områdene er betraktelig lavere enn i Sverige, Finland samt Midt- og Nord-Norge. I disse områdene var ukeprisen mellom 46 og 48 øre/kWh i uke 2.