Menu

-Uheldig dobbeltrolle

En ordfører bør ikke ha styreverv i et kraftselskap som kommunen er medeier i. Det mener Kommunenes sentralforbund, ifølge NRK. KS mener en slik dobbeltrolle er uheldig.

Av admin | 16.11.2012 06:26:01

De støtter dermed varaordfører i Karmøy, Helge Thorheim, som er kritisk til at ordfører i Haugesund, Petter Steen, sitter i styret i Haugaland Kraft, samtidig som han i politiker rollen er med på å bestemme utbytte kommunen skal ta fra selskapet.

Steen mener dette ikke er et problem.

Av Rolf Helge Tveit | 16.11.2012 kl.06:25