Menu

Uforklarlig mange unge blir drept i trafikken

54 ungdommer mellom 18 og 24 år omkom i trafikken i årets ti første måneder, mot 35 i tilsvarende periode i 2007. Det innebærer en økning på hele 54 prosent.

Av admin | 02.12.2008 15:16:23

Årsaken til den store økningen er uklar, men fart og førerudyktighet er medvirkende faktorer bak de aller fleste dødsulykker. Det viser seg i tillegg at kun én av to omkomne i trafikken har brukt bilbelte.

Det kom frem da Statens vegvesen la frem sin årlige ulykkesanalyse i regjeringskvartalet tirsdag.

– Trafikkulykker er et av de største samfunnsproblemene vi har, sa statsråd Liv Signe Navarsete under pressekonferansen skriver Aftenposten.

236 personer er omkommet i trafikken hittil i år, sammenlignet med 230 personer i hele 2007. Økningen lå imidlertid på et tidspunkt an til å bli 40 % etter en sommer med uvanlig mange ulykker.

Dermed har høsten 2008 vært en liten opptur i den forøvrig dystre trafikkstatistikken.

– Fart har vært en medvirkende faktor. Mange ulykker skyldes dessuten at man har feil dekk på bilen, eller andre enkle ting som gjør at ulykken kunne vært forhindret, sa Finn Harald Amundsen, leder i trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen.

Han forteller at det mest uforklarlige har vært at mer enn 50 prosent av de omkomne i trafikken i 2008 ikke har brukt sikkerhetsbelte.

– Her er det dessuten mørketall, fordi det i mange tilfeller er umulig å fastslå om det har vært brukt bilbelte eller ikke, sa Amundsen.

Møteulykker var den vanligste ulykkestypen både i fjor og i år, men utforkjøringsulykker har økt i omfang i 2008.

Av Egil Kr. Solberg | 02.12.2008 kl.15:1