Menu

Uføre får tjene mer

Uførepensjonistene på Haugalandet får i løpet av de neste ukene brev fra NAV om store endringer i uføreordningen.

Av admin | 08.05.2014 06:00:20

Blant annet blir det nå anledning til å jobbe mer, uten fare for å miste deler av trygden.

Frem til nå har uføre bare kunnet tjene opptil 1 G, som tilsvarer 85. 000 kroner – i tillegg til pensjonen.

8,5 prosent av innbyggerne i Haugesund og 9 prosent i Karmøy mottok uførepensjon i fjor.

Av Rolf Helge Tveit | 08.05.2014 kl.06:00