Menu

Uendret nedgang i magasinene

Ved utgangen av uke 7 var den norske fyllingsgraden 52,6 prosent. Det er en nedgang på 3,1 prosentpoeng fra uken før. Nedgangen har vært lik i de to siste ukene. Den norske magasinfyllingen er nå 3,4 prosentpoeng lavere enn normalt.

Av admin | 21.02.2007 14:10:42

I de 2 siste ukene har fyllingsgraden falt med 6,2 prosentpoeng. Normal nedgang i denne perioden er 4,6 prosentpoeng. I Sverige falt fyllingsgraden med 3,9 prosentpoeng til 46,4 prosent.

Det var mildere vær i Norden i uke 7 enn det var i uke 6. Dette bidro til at det nordiske forbruket ble redusert med 5 prosent. Lavere etterspørsel i Norden bidro til lavere priser ved den nordiske kraftbørsen og samtidig til redusert norsk vannkraftproduksjon og eksport i uke 7, melder NVE.

Av Egil Kr. Solberg | 21.02.2007 kl.14:1