Menu
Flyktninger
Arkivbile: Kjell Bua

UDI tar kraftig selvkritikk

UDI tar kraftig selvkritikk i en ny rapport om asylstrømmen til Norge.

Av admin | 14.04.2016 06:31:45

UDIs beredskapsplan hadde flere mangler og direktoratet var for dårlig forberedt på å ta imot de mange tusen asylsøkerne, ifølge rapporten.

Blant funnene er at barn forsvant på vei til registrering og at 13.000 bodde på akuttmottak uten at UDI hadde tilstrekkelige opplysninger om dem, skriver Stavanger Aftenblad.